Bạc Đạn V Bánh Xe Openbuilds

0 Orders
#3C220
In stock
30,000

Mô tả

Bạc Đạn V Bánh Xe Openbuilds

Bạc Đạn V Bánh Xe Openbuilds dùng chạy trên ray nhôm định hình V 2020 hoặc nhôm 2040 cho máy in 3D
thường 1 máy in 3D dùng 9 cái