Bạc Đạn Con Lăn Nhựa 5*23*7 MM

41 Orders
#MZ007
In stock
12,000

Mô tả

Bạc Đạn Con Lăn Nhựa 5*23*7 MM

Bạc Đạn Con Lăn Nhựa 5*23*7 MM
5*23*7 MM
ID = 5 MM
OD = 23 MM
W = 7 MM